Salgsbetingelser

Salgsbetingelser
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer gjennom www.olivit.no til forbrukere. Du som forbruker må bekrefte at du er kjent med våre salgsbetingelser for å kunne handle på www.olivit.no Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder også alle leveranser fra Olivit Berge Bergan («selger») til næringsdrivende eller det offentlige («kjøper»).
Med næringsdrivende menes en fysisk eller juridisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Generelt
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.olivit.no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle med kort på www.olivi.no må du ha fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.
Ved levering til næringsdrivende der annet ikke er avtalt gjelder reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp.

1. Parter
Selger er: www.olivit.no (Olivit Berge Bergan – Org.Nr 927 572 850)
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

2. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Olivit er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10.
Når Olivit mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken
Olivit tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
 
4. Priser  
Priser er inkludert merverdiavgift i den grad det er pliktig (omsetningen er så langt så lav at Olivit ikke svarer mva). Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.
 
5. Betaling  
Kjøpesummen gjøres opp med betaling via Vipps, ved levering.
(Følgende gjelder først når betaling med bank. eller kredittkort blir gjort tigjengelig: Kjøpesummen gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard) gjennom vår partner Vipps.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet umiddelbart ved kjøp.)
 
6. Levering og forsinkelse  
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Olivit har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Ordre kan ikke splittes og må sendes komplette når varen(e) er kommet på lager. Unntak fra dette er: dersom ordren består av flere ulike produkter, og et eller flere av disse ikke kan leveres innen den maksimale tidsrammen på ti dager, forbeholder vi oss retten til å slette produktet på den originale ordren, og i stedet lage en ny ordre i vårt system på det/de gjeldende produkt(er). Denne ordren vil i så fall bli sendt med ordinær faktura som følger varen. Beløpet som belastes ditt kort for den originale ordren vil selvsagt bli justert tilsvarende. Leveringstid er 1-3 virkedager.

7. Undersøkelse av produktene  
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)                                                                                                         Dersom det oppdages feil eller mangler på et produkt kjøpt gjennom Olivit sin nettbutikk må kjøper innen rimelig tid gi Olivit beskjed om dette via e-post eller telefon. Kunden må ta kontakt med Olivit for å få tilsendt ferdig frankert returseddel. Produktet sendes så kostnadsfritt tilbake, og ny vare vil bli tilsendt så fremt lagerbeholdningen tillater det. Har man kjøpt produktet gjennom nettbutikken dekker Olivit porto til og fra ved behandling av reklamasjonsproduktet. Når reklamasjonen er godkjent refunderer vi kostnadene tilbake til din konto, eller sender en ny vare. 
  
9. Garanti  
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to måneder etter at du overtok varen.
 
10. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for alle varer.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Kjøper har ansvaret for retur av varen, og at den er pakket i forsvarlig emballasje. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.
Produktet sendes tilbake til oss inkludert original emballasje sammen med utfylt angrerettskjema.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Scroll to Top